01 Dic

Kantor stacjonarny i online

Do prowadzenia takiej działalności gospodarczej jaką jest na przykład internetowy kantor uprawnione są tylko osoby fizyczne, prawne oraz spółki niemające osobowości prawnej, ale nie wszystkie. Jeśli okazuje się, że dana osoba fizyczna, którykolwiek z członków władz albo wspólnik został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, to nie jest możliwe założenie kantoru.

Brak przestępstw skarbowych.

Jest to pierwszy i najważniejszy warunek, który musi zostać spełniony jeśli chcesz otworzyć kantor internetowy. Jeśli ten warunek zostanie spełniony to potem są kolejne warunki, które należy spełnić, należy na przykład fachowe przygotowanie do wykonywania czynności związanych bezpośrednio z obrotem pieniędzmi i z prowadzeniem działalności kantorowej takiej jak na przykład kantor internetowy http://www.cashbroker.com/. Jak można mieć takie uprawnienia Są na to metody, a mianowicie dwie różne metody. Pierwsza z nich polega na konieczności ukończenia specjalistycznego kursu, który pozwoli otworzyć kantor i na którym poruszane są prawne i praktyczne ustalenia i podpowiedzi, jak prowadzić taki kantor. Kurs taki musi być uwieńczony otrzymaniem przez uczestników dyplomu, ze takie szkolenie zostało odbyte przez nich. Kurs nie jest konieczny wtedy, gdy człowiek zakładający kantor pracował przez co najmniej rok w banku na stanowisku związanym bezpośrednio z obsługą transakcji walutowych. Kurs nie jest tez potrzebny wtedy gdy osoba chcąca założyć swój własny kantor zna ona przepisy ustawy regulującej działalność kantorową. Wtedy trzeba przedstawić dokumenty. Ogólnie wiadomo, że kursy są podobne, jednak korzystając z kantoru internetowego, kursy są korzystniejsze dla osoby wymieniającej pieniądze. Naprawdę warto korzystać z takich wirtualnych placówek jakimi są kantory działające przez Internet, ponieważ jest to oszczędność czasu, pieniędzy, a także wygoda funkcjonowania. Kantory internetowe są bardzo funkcjonalnymi placówkami wirtualnymi i warto z nich korzystać wybierając się w podróż.