01 Dec

Kantor stacjonarny i online

Do prowadzenia takiej działalności gospodarczej jaką jest na przykład internetowy kantor uprawnione są tylko osoby fizyczne, prawne oraz spółki niemające osobowości prawnej, ale nie wszystkie. Jeśli okazuje się, że dana osoba fizyczna, którykolwiek z członków władz albo wspólnik został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, to nie jest możliwe założenie kantoru.

Brak przestępstw skarbowych.

Jest to pierwszy i najważniejszy warunek, który musi zostać spełniony jeśli chcesz otworzyć kantor internetowy. (más…)